Invite to Dream in a contemporary secret garden on April 8, 7-9pm at Chelsea Art Museum

Dear Friends,

Please come to join the opening of Dream in a Contemporary Secret Garden on
April 8, 7-9pm at Chelsea Art Museum.

ACAW 2009-New York City hottest contemporary art event. Catch an exciting
new series of "Dream in a contemporary Secret Garden" exhibition by 12
artists at Chelsea Art Museum.

Artists: CHIU Chao Tsai, Eun Young CHOI, Aihua HSIA, HUANG Po Chih, Kotaro
FUKUI, Kay H. LIN, LIU Shih Tung, LU Chi Yun, Kaoruko NAKANO, SHYU Ruey
Shiann, Chin Chih YANG, YAO Jui Chung

*Save the date: Wednesday, May 13, 2009
Venues II: Taipei Cultural Center of TECO in New York

12 artists will be show at Taipei Cultural Center of TECO in New York from
May 6 to June 5 2009: CHANG Lishan, CHEN Ching Yao, CHEN Chun Hao, FAN Yang
Tsung, Jessica Pi Hua HSU, HUANG Pei Ying, PAN Ping Yu, PAN Hsin Hua, SHIAU
Da Yi, TUNG Hsin Ru, TZENG Yong Ning, YUAN Goang Ming